lunedì 22 gennaio 2018

# DUTCH TRASLATION: Natuurlijke Hygiene is zelfbeheer van de gezondheid

Natuurlijke Hygiene is zelfbeheer van de gezondheid.

Natuurlijke Hygiene is een revolutionaire gezondheidsbeweging die is begonnen in de Verenigde Staten van Amerika in 1829, op initiatief van vastberaden en kritische doctoren, die vasthoudend waren in het volgen van de waarheid.
De Natuurlijke Hygiene -op basis van wetenschappen zoals anatomie, fysiologie, biologie, bionomie of ecologie (de wetenschap die zich bezighoudt met de aanpassing van het organisme aan zijn omgeving) en andere- geeft ons de mogelijkheid om te begrijpen dat alles wordt gereguleerd door vastgestelde/bepaalde natuurlijke wetten; daaruit vloeit voort dat het belangrijk is om de levenswetten te (leren) kennen, en in het bijzonder de wetten die de regulatie van menselijke soort betreffen.
Het leven zelf onderwijst ons, want we observeren de levenswetten, en het respecteren van deze wetten kann ons helpen om vrij en autonoom te leven vanaf onze kindertijd tot en met de avond van het leven.
Er is nauwgezet onderzoek gedaan naar de voor het leven natuurlijke en onmisbare factoren, en naar de oorzaken van gezondheidsproblemen.
Degenen die de theoretische methode bestuderen en zich erin verdiepen, bereiken in practische zin de mogelijkheid tot een verhoogde capaciteit van zelfbeheer van de gezondheid (zonder famaceutische medicijnen). Dit gebeurt op diverse manieren: hetzij door preventie van ziekte, hetzij door het behandelen van een reeds bestaande ziekte of in het behandelen van noodgevallen.
De behandeling delegeren aan een arts, zonder zelf iets te willen bestuderen en zonder de eigen verantwoordelijkheid te nemen, geeft meestal niet dezelfde resultaten.
Natuurlijke Hygiene voorziet in basisprincipes voor iedereen, maar een ieder moet die weten toe te passen volgens zijn eigen behoeften, en de mogelijkheden om dit alles te gebruiken, ten einde zo de maker van z’n eigen gezondheid te worden.
Alleen ons eigen organisme bezit de speciale mogelijkheid om ons uit de onordelijkheid (ziekte) te halen, dankzij de capaciteit tot zelfgenezing (bijna helemaal onbekend in onze dagen), die zich manifesteert wanneer de oorzaken van het ’niet in evenwicht zijn’ worden verwijderd.
Natuurlijke Hygiene maakt geen gebruik van therapieën en (chemische en niet-chemische) medicijnen, maar richt zich daarentegen alleen op de oorzaak en nooit op de symptomen van de ziekte.
Natuurlijke Hygiene oriënteert zich beslist op van de vegetarische voedingswijze, rijk aan rauwe, levende voedingsmiddelen (waartoe we biologisch zijn voorbestemd), het respect voor de juiste voedselcombinaties, de relatie tot frisse lucht, licht, zonneschijn, warmte, rust, het milieu, de mentale, emotionele en spirituele invloeden, het vasten; ze volgt de theorie van de toxemie in tegenstelling tot de theorie van de microben.
Deze en andere onderwerpen zijn de punten waarop de kracht en de studie van de Natuurlijke Hygiene-onderzoekers zich richt.
In tegenstelling tot de ’officiële’/conventionele geneeskunst, die de symptomen behandelt, beweert de Natuurlijke Hygiene „Verwijder de oorzaak, en de gevolgen zullen verdwijnen“.