giovedì 17 gennaio 2019

# DUTCH TRANSLATION: De kunst van het herontdekken van de gezondheid


De kunst van het herontdekken van de gezondheid
Voeding en gezondheid.
Een persoonlijk verslagxxx van de weldaden van „Natuurlijke Hygiene“.

In mijn herinneringen van mijn kindertijd moest er vele vele keren een dokter worden geroepenxxx, voor mij of voor een ander familielid, - onderzoeken, ziekenhuizen, apotheken (zoveel en zolang wachten in xxxx), steeds met slechte rsultaten, - de voortijdige dood van mijn ouders en van vele andere familieleden.
Het is zeker dat deze feiten een aanzet zijn geweest voor mijn onderzoek.

Met de ogen van een kind

Op een dag – ik was negen jaar – zag ik dat mijn vader een konijn doodde. Ik raakte er heel erg door van streek. Daarvoor had ik het beest in leven gezien, met z’n zachte xxx ogen, en nu zag ik hoe mijn vader hem bij z’n oren vasthield, en hem op zijn kop sloeg totdat hij dood was.
Voor mij was het iets verschrikkelijks. Ze zeggen wel „Je doet zo om te eten te hebben, dat is normaal“
Ik voelde wel dat mijn vader ook niet rustig was, hij deed dat karwei niet graag, en, voor zover ik weetxxx heeft hij het nooit meer gedaan.
Met mijn nog onbedorven kinderogen zag ik de realiteit van de productie van het vlees dat op onze borden terechtkomt, en ik dacht: „ Als je, om vlees te eten, een dier moet doden, eet ik nooit meer vlees“. Omdat ik nog klein was, lukte het me niet meteen om mijn besluit in praktijk te brengen, maar toen ik groter werd ontdekte ik het bestaan van het vegetarisme, dat zo oud is als de mensheid, en ook dat er allerlei organisaties van vegetariërs bestaan, en ook dat er vele beroemde mensen zijn, werkzaam in de wetenschap, de kunsten en de filosofie, en die het vegetarisme praktiseren en ondersteunen.

Een belangrijke beslissing

Ik ben 46 jaar oud, en opxxxinds m’n 24e heb ik de keuze voor het vegetarisme gemaakt. Dit om ethische motieven, principeel gelieerd aan geweldloosheid en het repect voor andere levende wezens. Ik heb me onthouden van het eten van vlees, en ook van vis. Pas later ontdekte ik de ecologische motieven en ook de motieven die de gezondheid betreffen.

Ik merkte de goede effecten op mijn fysieke en geestlijke gezondheid. Stoornissen zoals verstopping, afgewisseld met diarree, plotslinge krampen in mijn kuiten gedurende de nacht, bloedverlies uit de neus, bloed in de ontlasting, dat alles verdween op wonderbaarlijke wijze. Daarboven vond ik meer zelfvertrouwen en ik begon me beter te voelen, en de tijd leerde me dat ik de goede weg had ingeslagen.
Vervolgens, vooral in mijn perioden van depressie, voelde ik dat er iets niet goed ging, zelfs tot op het punt van twijfel dat mijn moeilijkheden in het leven, mijn crises, wellicht samenhingen met het een of ander gebrek, ontstaan door het niet-eten van vlees: De macht van de ideeën waarmee we vanaf onze kinderjaren worden xxxxxxxxx.

Het gevaar van niet goed geïnformeerd zijn

Ik werd me ervan bewust dat ik een typische slecht-geïnformeerde vegetariër was, die niet voldoende zorg voor z’n gezondheid had. Ik begreep dat het zich van vlees en vis onthouden niet voldoende is voor iemands gezondheid.
Ik rookte, ik dronk alcoholische dranken, ik consumeerde te veel melkproducten, in één woord, ik wist erg weinig van voeding en van de basis van een goede gezondheid in het algemeen. Ik droeg xxxcontactlenzen voor bijziendheid sindsxxx 22 jaar, en m’n ogen gingen steeds verder achteruit.xxx
Ik leed aan chronische gastritis (ontsteking van xxx) en had depressies xxxcrisi.
De diagnoses die ik te horen had gekregen waren Hepatitis C en steriliteit.
Dank zij mijn studie van yoga was ik me bewust van het belang van een goede voeding voor de gezondheid, en ik beloot daarom xxx om mijn kennis op het gebied van voeding en natuurlijke medicatie te verdiepen.

Op weg naar een nieuw leven

Xxxxxxxx de Natuurlijke Hygiene. Dat is niet, zoals helaas velen denken, alleen maar een van de vele systemen op het gebied van voeding, maar een echte gezongdheidswetenschap, een xxxxxx het complex van de natuurlijke voorwaarden voor het verkrijgen en behouden van een goede gezondheid, zowel fysiek als psychisch.

Sinds twintig jaar gebruik ik geen enkel farmaceutisch medecijn meer. Ik draag geen bril meer, want ik zie goed. Ik lijd niet meer aan die onverklaarbare depressies. Ik heb geen lever- en maagproblemen meer. Ik xxxxxxx aan de tanden en een polsbreuk (zonder gips).
Ik heb goede energie, en ik lijd niet aan die typische familiekwalen: overgewicht, hoge bloeddruk, xxxx,xxxxxxx, die al mijn familieleden van vaders zijde getroffen heeft, inclusief mijn broer.
En bovenalxxx, ik ben niet meer steriel. Dacht je dat een arts probeert xxxxxxxxx om het onderzoek te doen om te zien of ik genezen was, veronderstellend dat mijn onvruchtbaarheid (door de afwezigheid van levende spermatozoën in mijn sperma) onomkeerbaar was. Toen ik hem de resultaten van het onderzoek liet zien, was hij zeer verbaasd, en na enkele momenten van stilte, terwijl hij de resultaten naging, adviseerde hij mij om de test te herhalen, want – zo leek het hem – er had wellicht een verwisseling van buisjesxxxsperma plaatsgevonden in het laboratorium.
Ik had het idee dat dat niet zo was, maar xxxwilde de test wel opnieuw doen. En ik ontdekte zo dat ik niet steriel meer was, en dat het aantal spermacellen per mm2 nog aanmerkelijk hoger geworden was.
En nu geef ik jullie met grote vreugde kennis van het feit dat ik vader ben van Alfred, een gezonde en vrolijke jongen van 4 jaar, geboren na een natuurlijke bevalling, gevoed met borstvoeding door de moeder. Vaccinaties heeft hij nooit gehad.
In deze fase, zoals ook in de andere – zwangerschap, bevalling/geboorte, voeding van moeder en kind, het gespeend wordenxxxx etc. zijn de aanwijzingen van de Natuurlijke Hygiene ons van dienst, en dat op een heel bijzondere manier – ik zou zeggen: onvervangbaar.
En ik ben er zeker van dat de algemene gezondheid en de kwaliteit van het leven van ons allen beter zou zijn, wanneer de Natuurlijke Hygiene deel zou gaan uitmaken van het onderwijs op de basisscholenxxx om zodoende de principes van de Natuurlijke Hygiene te verbreiden.